OPOZORILO

Čeprav verjamemo, da so informacije, ki jih je za to spletno stran posredoval Kingspan, točne, pravilne, popolne in nezavajajoče, se na njihovo vsebino ne sme zanašati v smislu neposredne uporabnosti za kakršnekoli konkretne okoliščine.Vsak nasvet, mnenje, vsebine in druge informacije so objavljene pod pogojem, da družba, njeni zaposleni ali sodelavci teh spletnih strani ne bi bili pravno odgovorni za vsebine teh strani in za kakršnokoli izgubo, nastalo z njihovo uporabo. Z vprašanji in komentarji se lahko obrnete na Kingspanov marketinški oddelek za srednjo Evropo – info@kingspan.si

Disclaimer
Although the information on this web site, provided by Kingspan, is believed to be accurate, correct and completed and not misleading , no reliance should be placed upon this contents as being applicable to any particular circumstances. Any advice, opinion, information or other contents are published only on the footing that the company, its servants or agents or contributors to this web site shall be under no liability whatsoever in respect of its contents of for any loss howsoever caused. Contact Kingspan Central Europe Marketing Department - marketing@kingspan.cz - regarding any questions or comments.
03-10-2016

Kingspan QuadCore


Kingspan QuadCore

Dodatne informacije!Kingspan Slovenija
Kardeljeva ploščad 1
1000 Ljubljana
GSM: + 386 41 630 099
info@kingspan.si